Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület

A Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület 2010-ben jött létre. Céljai távoli kultúrák táncainak és harcművészetének népszerűsítése, megismertetése, valamint prevenció és egészségfejlesztés a tánc és a művészetek gyógyító erejével (gyermekek, felnőttek testi-lelki-szellemi segítése).

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi feladatokat végzi:

 • Távoli kultúrák táncainak és harcművészetének oktatása;
 • A tánchoz és a brazil harcművészethez szorosan kapcsolódó zenei háttér oktatása;
 • Különböző tánc, illetve harcművészeti előadások készítése, a lebonyolításhoz szükséges technikai háttér megteremtése (pl.: tánc, illetve a harcművészeti előadások kellékeinek, hangszereinek, kosztümjeinek a készítése, beszerzése);
 • Összművészeti projektek kidolgozása (képzőművészet, mozgásművészet, színház, zene);
 • Kortárs technikák felhasználásával különböző kultúrák mozgásanyagának az ötvözése;
 • Részvétel különböző rendezvényeken, fesztiválokon határainkon innen és túl;
 • Külföldi tanulmányutak szervezése;
 • Külföldi és hazai vendégtanárok, előadók meghívása, előadások szervezése;
 • Kulturális és közösségi összejövetelek szervezése;
 • Ismeretterjesztés (web, print) weboldal programozása, grafikai munkák, könyv és multimédia kiadás, sajtó hirdetések a távoli kultúrák táncainak és harcművészetének a köréből;
 • Egészségmegőrzés a tánc és a társművészetek segítségével;
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő és tánc táborok, előadások, kiállítások szervezése;
 • Jótékonysági rendezvények szervezése a kitűzött célok megvalósításához;
 • A gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges és harmonikus életének elősegítése;
 • Egészséges életmód tanácsadás, táplálkozási bemutatók, mentál higiénia klubok szervezése.